Nieuw captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020 16.30 u.

De provinciegouverneur heeft een nieuw captatieverbod uit ecologisch kwetsbare waterlopen uitgevaardigd op 10 juni 2020 dat het captatieverbod van 4 juni vervangt.

Voor onze regio verandert er niets.De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn steeds in verband met waterlopen die niet op ons grondgebied passeren.

  • De poekebeek is mee opgenomen bij de gebieden waarop een captatieverbod geldt.
  • Het captatieverbod op het Oostelijke pand van het Leopoldskanaal komt te vervallen.

Onderaan het politiebesluit vindt u ook kaartmateriaal van de stroomgebieden die onder het captatieverbod vallen alsook een overzichtskaart, waar in het rood die waterlopen zijn aangeduid waarop het politiebesluit betrekking heeft. Ook de uitzonderingen op het captatieverbod worden in het politiebesluit vermeld.