Nieuwe overheidsopdracht leveren van brood en banket op afroep

Gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019 9.57 u.

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 10 september 2019 een overheidsopdracht uit te schrijven voor het leveren van brood en banket op afroep.

Aangezien de catering in eigen beheer wordt uitgevoerd, is de dagelijkse levering van brood alsook de wekelijkse levering van gebak noodzakelijk.

De opdracht zal worden gegund via openbare procedure en kent een looptijd van 4 dienstjaren (2020-2023). 

Het bestek en bijhorende inventaris staan online en u kan deze raadplegen via e-Procurement (e-Notification – https://enot.publicprocurement.be via bekendmakingen zoeken). De documenten kunnen ook rechtstreeks via de link opgenomen in het publicatiebericht gedownload worden. (link: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/607/3X/2019)

 De offertes moeten elektronisch worden overgemaakt via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Offertes op papier worden uitgesloten van deelname aan de procedure.

Opening van de offertes is voorzien op dinsdag 12 november 2019 om 10 uur.