Strenge social distancing maatregelen in België

Gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020 8.26 u.

Onderaan deze pagina vind je een FAQ, op de website www.info-coronavirus.be staan meerdere FAQ die regelmatig worden geüpdatet.

Stand van zaken

Momenteel hebben we in ons land 1.243 gekende COVID19-besmettingen. 361 COVID19-bevestigde patiënten liggen in het ziekenhuis. 79 patiënten liggen op intensieve zorgen en 51 daarvan worden beademend. Eén patiënt krijgt ECMO (extracorporele membraanoxygenatie). Tien mensen waarbij COVID19 werd bevestigd zijn overleden. Al deze aantallen zullen over de volgende dagen sterk stijgen.

Historiek van de beslissingen

10 maart 2020: Eerste reeks social distancing maatregelen

In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad (NVR), uitgebreid met de minister-presidenten, op dinsdag 10 maart 2020 tot het aanbevelen van een eerste reeks ‘social distancing’ maatregelen die tot doel hebben het contact tussen mensen die potentieel drager zijn van het virus te beperken.

12 maart 2020: Aanvullende social distancing maatregelen

Op de NVR van donderdag 12 maart 2020 werd beslist om de eerste reeks maatregelen te versterken met aanvullende social distancing maatregelen, en tot het operationeel overgaan tot de federale fase van het crisisbeheer, waarin de beheerscel (die bestaat uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten) de crisis beheert.

De meeste mensen volgen deze social distancing maatregelen goed op. Echter, een deel van de bevolking (die participeerden in corona-feestjes of die net over de grens in Nederland een terrasje gingen doen) hebben niet begrepen dat eenieder de social distanding maatregelen dient na te leven om het beoogde doel te halen.

Wat zijn de buitenlandse ervaringen met strenge social distancing maatregelen?

China toonde dit jaar aan dat strenge social distancing maatregelen uiteindelijk kunnen leiden tot het afzwakken van de COVID19 epidemie. Gans China heeft vandaag 7 keer minder nieuwe COVID19-gevallen dan ons land. Strenge maatregelen werden in Chinese provincie Hubei ingevoerd op 23 januari 2020, toen China 830 geconfirmeerde gevallen had en 25 doden. Andere provincies volgden met gelijkaardige maatregelen in de dagen daarna.

Italië besliste tot strenge social distancing maatregelen op 9 maart 2020, toen 9.172 gevallen en 463 doden werden geteld.

Spanje nam de beslissing tot strenge social distancing verordeningen op 14 maart 2020 (van kracht op 16 maart 2020) nadat ze 6.000 gevallen en 190 doden hadden.

Frankrijk besliste op 17 maart 2020 tot strenge social distancing maatregelen (van kracht op 18 maart 2020) op het moment dat ze 6.633 gevallen en 148 doden hadden.

Wat vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie?

De Wereldgezondheidsorganisatie roept “alle landen om maatregelen te blijven nemen die effectief zijn gebleken om het aantal gevallen te verlagen en om de verspreiding van het virus te vertragen”. 

Ook ons land wil daar gehoor aan geven.

Advies van CELEVAL

De experten van CELEVAL dringen aan op een verdere verstrenging van de social distancing maatregelen, omdat ze vrezen dat we met de huidige naleving van deze maatregelen er niet zullen in slagen om tijdens de volgende weken de druk op de ziekenhuizen onder een aanvaardbaar niveau te behouden, omdat de adequate patiëntenzorg op intensieve zorgen in het gedrang komt en omdat er tekorten zijn aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze gezondheidswerkers.

CELEVAL stelt daarom extra maatregelen voor, bovenop de reeds genomen maatregelen van 10 en 12 maart. De experten stellen versterkte maatregelen voor gedurende (minstens) twee weken.

De bepalingen in artikel 1 tot 6 van het MB van 13 maart 2020 (Belgisch Staatsblad 14 maart 2020) blijven van kracht.

Nieuwe maatregelen

 • Burgers blijven in hun woning, zodat ze met zo weinig mogelijk mensen (buiten het gezin) in contact komen.
 • Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kunnen beroep doen op scholen en kinderopvangcentra voor opvang van hun kinderen (aangezien in art. 4. van het MB van 13/03/2020 wordt bepaald dat ‘de lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020’, maar dat de scholen wel een opvangmogelijkheid dienen te voorzien).
 • Burgers mogen hun woning verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg voedingswinkel, apotheek, post- of bankautomaat of tankstation, om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen;
 • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.
 • Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.
 • Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn (maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten), zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje). In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.
 • Openbare markten worden gesloten. Voedselkramen zijn toegelaten waar ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening.
 • Horecazaken moeten hun terrasmeubilair naar binnen brengen.
 • Nachtwinkels kunnen vanaf het openingsuur tot 22 uur open blijven, in en rondom de winkel dienen de regels van social distancing (1,5m) gevolgd te worden.
 • Niet essentiele winkels en handelzaken blijven dicht met uitzondering voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding, krantenwinkel en kappers (op afspraak, een klant per kapper per salon).
 • Bedrijven moeten ongeacht hun omvang telewerk organiseren voor alle functies waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzonderingen. Voor wie dit niet kan, moeten strict toezien op de maatregelen van “social distancing”. De laatste regel is zowel van toepassing bij het uitoefenen van het werk als bij het vervoer dat georganiseerd wordt door de werkgever. Als de bedrijven deze regels niet kunnen naleven, moeten ze sluiten.
 • Als de autoriteiten vaststellen dat de maatregelen van “social distances” niet worden nageleefd, kan het bedrijf beboet worden met een zware boete. Als er een tweede keer wordt vastgesteld dat de regels niet worden nageleefd, moet het bedrijf sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor de cruciale sectoren en essentiële diensten. Maar ook zij moeten in de mate van het mogelijke de maatregelen van “social distances” respecteren.
 • Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.
 • Openbaar vervoer moet op dusdanige wijze georganiseerd worden zodat social distancing gegarandeerd is.
 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 05 april.
 • De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen.

Deze maatregelen gaan in op woensdag 18 maart om 12:00 en blijven gehandhaafd tot en met 05 april 2020, en worden daarna geëvalueerd.