Openbaar onderzoek inzake het verleggen van een deel van een gemeenteweg gelegen te Ophasselt, gekend volgens de Atlas van de Buurtwegen als voetweg nr 35

Gepubliceerd op maandag 15 juni 2020 15 u.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen deelt mee dat een openbaar onderzoek is geopend, overeenkomstig het decreet houdende de gemeentewegen, aangaande de beslissing van de gemeenteraad van 26 mei 2020, waarin het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan betreffende het verleggen van een gemeenteweg deel van voetweg 35 in de Hasseltstraat voorlopig wordt vastgesteld.

Je kan het dossier hier raadplegen.

De documenten met betrekking tot het verleggen van de genoemde gemeenteweg liggen tevens ter inzage in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen, gedurende een periode van dertig dagen, te beginnen op woensdag 17 juni 2020 tot de sluiting van het openbaar onderzoek op vrijdag 17 juli 2020 om 12 uur ’s middags.

De dienst Openbare werken is toegankelijk elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur, enkel op afspraak en te boeken via de volgende link: Afspraak maken met de dienst Openbare werken

Iedereen die tegen genoemd ontwerp bezwaar willen aantekenen kan dit binnen de termijn van dit openbaar onderzoek schriftelijk aan het stadsbestuur bezorgen, tegen ontvangstbewijs, of per post (datum poststempel geldt als datum ontvangst) of per e-mail naar het adres openbare.werken@geraardsbergen.be.