Selectieprocedure voor deskundige in de bouw (B1-B2-B3) in contractueel verband

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020 15.52 u.

Bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen zijn twee betrekkingen van deskundige in de bouw (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband vacant namelijk

  • één betrekking voor onbepaalde duur en
  • één betrekking voor bepaalde duur (tot 30 september 2021) mogelijks gevolgd door een aanstelling voor onbepaalde duur.

De deskundige in de bouw staat in voor:

  • de coördinatie van en de controle op de wegenis- en rioleringswerken, werken aan gebouwen en groenonderhoud in eigen beheer en externe projecten,
  • de coördinatie van uitbestede werken,
  • het beheer en regie van gebouwen en gronden,
  • de technische coördinatie bij evenementen,
  • het uitvoeren van klein manueel en digitaal tekenwerk,
  • de administratieve en technische afhandeling van gemeentelijke overheidsopdrachten aan wegenis, riolering, gebouwen en groen.

Kandidaten zijn in het bezit van een kandidaats-, graduaats- of bachelordiploma.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • een studiebewijs en
  • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2.460,78 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 17 augustus 2020, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.