Selectieprocedure medewerker verkeersveiligheid (startbaner) in contractueel verband en voor een duur van een jaar

Gepubliceerd op woensdag 22 juli 2020 8.14 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor medewerker verkeersveiligheid (startbaanovereenkomst) in contractueel verband en voor een bepaalde duur van één jaar. Deze arbeidsovereenkomst kan met één jaar worden verlengd.

De medewerker verkeersveiligheid wordt tewerkgesteld bij de dienst Mobiliteit om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger te maken.

Kandidaten zijn:
- niet meer leerplichtig,
- jonger dan 26 jaar,
- laaggeschoold (dit is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs),
- medisch geschikt,
- voldoen aan de vereisten van goed zedelijk gedrag en
- genieten van de politieke en burgerlijke rechten.
Op basis van de selectiegesprekken, die zullen doorgaan op maandag 21 september aanstaande, zal een wervingsreserve voor één jaar worden aangelegd.

Kandidaten solliciteren uiterlijk 06 september 2020 per post aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen of per mail aan carine.polfliet@geraardsbergen.be of werving@geraardsbergen.be. De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een CV, een uittreksel uit het strafregister (model 2) en een kopie van het hoogst behaalde diploma.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054/ 43 56 14, carine.polfliet@geraardsbergen.be 

Het stadsbestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.