Het lokaal bestuur van Geraardsbergen zoekt voor cafetaria in lokaal dienstencentrum De Maretak een uitbater in de vorm van een concessiecontract

Gepubliceerd op dinsdag 8 september 2020 14.01 u.

Voorwaarden:

Beschikken over een attest van bedrijfsbeheer.

Beschikken over een BTW-nummer

Beschikken over een uittreksel uit het strafregister vrij van veroordelingen die in strijd zijn met het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, … voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, artikel 11.

Indexeerbaar concessiebedrag – 600 euro (excl. energiekosten en kosten aansluiting TV)

Procedure:

Administratief geldige kandidaturen worden uitgenodigd voor een gesprek op 19 oktober 2020.

Kandidatuur:

Schriftelijke kandidatuur met de gevraagde attesten tegen uiterlijk 10 oktober 2020 per aangetekend schrijven aan de heer Rudy Frederic, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Gedetailleerde voorwaarden te bekomen bij:

De heer Sven De Koninck, juridisch adviseur, tel. 054/43 44 77 of e-mail sven.dekoninck@geraardsbergen.be