Selectieprocedure voor stafmedewerker kwaliteit, beleid en organisatie (B1-B2-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 10.20 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor stafmedewerker kwaliteit, beleid en organisatie (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De stafmedewerker kwaliteit, beleid en organisatie (KBO) is verantwoordelijk voor de uitbouw van een organisatiebeheersingssyteem. De stafmedeweker KBO werkt zowel beleidsvoorbereidend, adviserend als innoverend. Daarnaast speelt hij/zij een belangrijke rol in het adviseren en ondersteunen van de algemeen directeur en het managementteam in functie van kwaliteitsmanagement, het opvolgen van strategische projecten en het op geregelde tijdstippen inbouwen van de juiste rapportering.

Dit omvat onder andere volgende taken:

  • verdere implementatie en ondersteuning bij de uitwerking van het organisatiebeheerssysteem;
  • kwaliteitsmanagement & kwaliteitszorg ter verbetering van de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening;
  • uitwerken en ondersteunen van de strategische meerjarenplanning;
  • procesbegeleiding, uitschrijven en ondersteunen van (organisatie)processen, draaiboeken;
  • afstemming, opvolging en rapportering van de beleidsplanning;
  • projectmatig werken: specifieke, duidelijk afgebakende en dienst overschrijdende (verbeter)projecten op een gestructureerde wijze aanpakken;
  • instaan voor een open interne communicatie en informatiedoorstroming naar de leidinggevenden, de medewerkers en de collega’s;
  • zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Kandidaten zijn in het bezit van een bachelordiploma (of gelijkwaardige) en hebben een opleiding genoten waarin de kenmerken, bepalingen en methodiek van kwaliteitszorg worden uitgezet. Relevante ervaring is een troef. Je houdt van beleidswerk. Je kan planmatig, oplossingsgericht en resultaatgericht werken.

Ben je laatstejaarsstudent, dan word je toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • een studiebewijs en
  • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling lever je het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2509,94 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een bewijs van de genoten opleiding(en) en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden), ten laatste op 31 oktober 2020, per post worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail aan werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Benieuwd naar welke vacatures er nog open staan? Bekijk hier het overzicht.