Selectieprocedure voor administratief medewerker-begeleider (C1-C2-C3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op dinsdag 6 oktober 2020 12.16 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor de invulling van één halftijdse betrekking van administratief medewerker - begeleider (C1-C2-C3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De begeleider zorgt voor een kwalitatieve opvang van kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs.

Hij/zij doet dit op een pedagogisch verantwoorde manier en zorgt tevens voor een veilige en hygiënische omgeving.

Hij/zij stimuleert elk kind in zijn ontwikkeling en onderhoudt een correct en vriendelijk contact met de ouders.

Ben je in het bezit van een attest, eindstudiebewijs of een diploma van een door Kind en Gezin erkende opleiding, dan kom je in aanmerking voor deze vacature.

Meer informatie betreffende de attesten , eindstudiebewijzen of diploma’s is terug te vinden op https://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf en in de inlichtingen voor de sollicitanten.

Ben je laatstejaarsstudent, dan word je toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • een studiebewijs en
  • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling lever je het bewijs dat je aan de diplomavereiste voldoen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris (halftijds) bedraagt 982,94 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister model 2 (niet ouder dan drie maand), ten laatste op 31 oktober 2020, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Benieuwd naar welke vacatures er nog open staan? Bekijk hier het overzicht.