Selectieprocedure voor deskundige lokale economie (B1-B2-B3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 10.24 u.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor de invulling van één betrekking van deskundige lokale economie (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

Als deskundige lokale economie:

  • ontwikkel je een lokaal handelsvestigingsbeleid,
  • sta je in voor de verdere ontwikkeling van een integraal kernversterkende visie die een antwoord wil bieden op de uitdagingen van de e-commerce, wijzigende klantenvoorkeuren en bereikbaarheid,
  • fungeer je als centrale spil tussen handelaars en horeca, hun klanten en de stad,
  • stel je een doordacht marketingplan op,
  • blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Kandidaten zijn in het bezit van een graduaats- of bachelordiploma.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:

  • een studiebewijs en
  • een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.

Kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste komen in aanmerking om deel te nemen aan de selectieprocedure als hij/zij ofwel:
1° voldoet aan de vereiste inzake drie jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest ofwel
2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid ofwel 3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij/zij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2509,94 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand), ten laatste op 28
februari 2021, per post verzonden worden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be.

Kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste bezorgen in plaats van een diploma:

  1. de nodige informatie die drie jaar relevante beroepservaring aantoont
  2. ofwel een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
  3. ofwel een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij/zij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be 

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.