Selectieprocedure voor deskundige in de bouw (b1-b2-b3) in contractueel verband

Gepubliceerd op dinsdag 20 april 2021 14.31 u.
Bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen zijn twee betrekkingen van deskundige in de bouw (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband vacant namelijk - één betrekking voor onbepaalde duur en - één betrekking voor bepaalde duur mogelijks gevolgd door een aanstelling voor onbepaalde duur.

De deskundige in de bouw staat in voor:
- de coördinatie van en de controle op de wegenis- en rioleringswerken, werken aan gebouwen en groenonderhoud in eigen beheer en externe projecten,
- de coördinatie van uitbestede werken,
- het beheer en regie van gebouwen en gronden,
- de technische coördinatie bij evenementen,
- het uitvoeren van klein manueel en digitaal tekenwerk,
- de administratieve en technische afhandeling van gemeentelijke overheidsopdrachten aan wegenis, riolering, gebouwen en groen.

Kandidaten zijn in het bezit van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:
- een studiebewijs en
- een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.

Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.
Kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereiste komen in aanmerking om deel te nemen aan de selectieprocedure als hij/zij ofwel:

1° voldoet aan de vereiste inzake drie jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest ofwel
2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid ofwel 3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij/zij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2452,28 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma/ervaringsbewijs/opleidingsattest, ten laatste op 15 mei 2021, per post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail aan werving@geraardsbergen.be

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054
43 56 14, werving@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid
of handicap.

Benieuwd naar welke vacatures er nog open staan? Bekijk hier het overzicht.