Hakhoutbeheer voor een gezond en veilig groen scherm

Gepubliceerd op woensdag 10 oktober 2018 12.10 u.
Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen.

Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Daarnaast draagt het ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen.

 Hinder tijdens de werken?
De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer. Hakhoutbeheer vindt plaats tussen 1 november 2018 en 15 maart 2019.

Meer informatie over hakhoutbeheer vindt u op www.hakhoutbeheer.be