Geef kleur aan je stad

Gepubliceerd op donderdag 8 november 2018 9.04 u.
De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen.

De eerste fase is afgerond. Momenteel loopt de tweede fase waarin we een ruimtelijke toekomstvisie opmaken voor de stad. Ook jij als Geraardsbergenaar kan kleur geven aan je stad door je mening te geven!

Binnen het project willen we graag antwoorden geven op vragen zoals: Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat het leuk vertoeven is in Geraardsbergen? Hoe ontwikkelen we toerisme? Welke mobiliteit willen we?

Sectorale studies

Om alles in kaart te brengen, hebben verschillende studiebureaus onderzoeken gedaan: een detailhandelsstudie, een economische studie en een woonstudie. Omdat we lokale kennis heel belangrijk vinden, hebben we per studie werkgroepen georganiseerd. Geraardsbergenaars met bijzondere expertise gaven hun inzichten mee. Ook een consumentenenquête en een telefonische bevraging met bedrijven hadden als doel om de lokale kennis mee te nemen.

Tijdens het Middeleeuws Feest hebben we een infomarkt georganiseerd waar de inwoners de resultaten van de studies konden inkijken. Bezoekers konden er meteen al enkele suggesties geven voor de volgende stap: de opmaak van de toekomstvisie voor de stad.

Benieuwd naar de studies? Bekijk ze op www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad

Ruimtelijke visie

Nu de onderzoeken afgerond zijn en we heel wat informatie verzameld hebben, maken we werk van de opmaak van een toekomstvisie voor de stad Geraardsbergen. Een studiebureau bundelt alle informatie, maakt er een analyse van en werkt een visie uit. Dat doen we opnieuw niet alleen en ook daarbij horen we graag de mening van de inwoners.

In december plannen we enkele klankbordsessies met de advies- en dorpsraden van Geraardsbergen, maar ook met de lokale politiek. We luisteren naar ideeën en toetsen dan al enkele voorstellen af. In het voorjaar van 2019 leggen we de inhoud van de ruimtelijke visie voor aan de Geraardsbergenaars en horen we graag wat zij ervan vinden.

In een laatste fase zullen we de visie juridisch verankeren in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP.

Wat is een RUP?

Een RUP geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Met een RUP legt de overheid voor een bepaald gebied de ruimtelijke bestemming vast, bijvoorbeeld woongebied, industriegebied, natuurgebied, … Concreet bepaalt een RUP:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden op een specifieke plaats
  • waar er al dan niet bouwwerken mogen plaatsvinden en volgens welke voorschriften
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Meer info

Dienst Ruimtelijke Planning

Provincie Oost-Vlaanderen

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

geefkleuraanjestad@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad