Afschakelplan voor elektriciteit, hoe zit dat nu?

Gepubliceerd op vrijdag 25 januari 2019 10.04 u.

Wat is een afschakelplan?

Het afschakelplan deelt ons land op in 8 zones of schijven. Elke schijf is goed voor ongeveer 500 MW elektriciteit. Bij een (dreigend) stroomtekort kan telkens één of meerdere van die schijven tijdelijk afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet

Bij een afschakeling zal eerst schijf 8 gedurende maximum 3 uur (steeds tussen 17 en 20 uur) afgeschakeld worden. In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar wanneer dit onvoldoende is om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk te herstellen, dan wordt ook schijf 7 afgeschakeld. Indien het afschakelplan in een jaar verschillende keren of dagen na elkaar moet worden geactiveerd, wordt een beurtrol in dalende volgorde gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt automatisch schijf 7 gekozen. Dit zou ook het geval zijn als er de dag ervoor enkel een risico was op afschakeling van schijf 8, waarbij schijf 8 niet werd afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz. Zo worden de lasten zoveel mogelijk verspreid over het land en over de stad.

Deze principes kunnen gewijzigd worden. Uiteindelijk is het de federale overheid die op basis van de omstandigheden beslist wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Wat betekent dit voor Geraardsbergen? Tot welke schijf behoort Geraardsbergen?

Geraardsbergen valt in 8 schijven. 6 straten vallen in schijf 0 (geen afschakeling), 5 straten vallen in schijf 3, 386 straten vallen in schijf 4, 50 straten vallen in schijf 7,

Wil je weten in welke schijf jouw straat valt? Op de website van Eandis vind je de lijst van de straten terug die bij een stroomtekort kunnen afgekoppeld worden.

Hoe weet je wanneer het zover is?

Een dreiging tot schaarste kan tot 7 dagen vooraf gedetecteerd worden. Wanneer er sprake is van een acute fase dan zal er 6 dagen voor de eigenlijke schaarste door de FOD Economie gestart worden met communicatie en zal er een sensibiliseringscampagne (om minder energie te verbruiken) opgestart worden.

Indien het energieverbruik hierdoor voldoende zou dalen, kan de afschakeling altijd ingetrokken worden. Pas een dag voordien kan met effectieve zekerheid gezegd worden of de afschakeling al dan niet zal plaatsvinden. Als het toch zover komt, zou de afschakeling 3 tot 4 uur duren. Aangezien de vraag naar elektriciteit meestal een piek bereikt tussen 17 en 21 uur is de kans het grootst dat een afschakeling plaatsvindt in de periode van de late namiddag en avond.

Let op! De lijst van Eandis is slechts indicatief en wilt niet met zekerheid zeggen dat alle bewoners ook zonder stroom zullen gezet worden bij inwerkingtreding van het afschakelplan. Dit komt omdat de energiestromen via het distributienet constant evolueren, wat betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elk adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. Het hangt immers af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee men verbonden is op dat ogenblik wel of niet in dienst blijft.

Wil je weten of er een stroomtekort gaat zijn: voorspelling komende dagen

Wat zijn de gevolgen van een stroomonderbreking?

  • De vaste telefonie zal mogelijk niet meer werken, net als de mobiele telefonie die stapsgewijs zal uitvallen.
  • Liften en automatische garagepoorten zullen niet werken.
  • De verlichting zal niet functioneren Verwarmingsketels zullen uitvallen.
  • Elektrische apparatuur zoals frigo’s, diepvriezers, televisie, computers,... zullen uitvallen.
  • Liften en automatische garagepoorten zullen niet werken.
  • Het opladen van elektrische apparatuur zal onmogelijk zijn.
  • De druk op het leidingwater zal gradueel verminderen.
  • Het wegverkeer zal verstoord geraken door het uitvallen van straat- en verkeerslichten, ook het trein-, tram- en metroverkeer kan stilvallen.
  • Geldautomaten zullen niet meer werken, net als betaalautomaten in winkels.
  • GSM netwerken kunnen geleidelijk aan uitvallen radio en tv kunnen thuis niet worden bekeken tenzij op batterijen.

Hoe een afschakeling vermijden?

We kunnen er samen alles aan doen om het afschakelen te vermijden en ons voor te bereiden. De eerste stap daarbij is spaarzaam om te gaan met energie. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen door het elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te beperken (vooral tussen 17 en 21 uur). Op die manier kan vermeden worden dat een dreigende elektriciteitsschaarste daadwerkelijk afschakelingen tot gevolg heeft. Zuinig omspringen met energie is bovendien ook goed voor je portemonnee en het milieu en als het verbruik niet piekt, zal afschakeling niet nodig zijn.

Hoe groot is de kans op een afschakeling?

Op 9 januari communiceerde minister van energie Marie Christine Marghem dat de kans dat het tot een afschakeling zou komen in België voor haar ondenkbaar was geworden. Tot de laatste week van januari worden er immers geen vriestemperaturen verwacht en tegen dan zal kerncentrale Doel 2 en een stroomlink met Groot-Brittannië operationeel zijn. Sowieso blijven bovenstaande info echter nuttig bij een onverwachte stroompanne die altijd wel kan voorkomen.

Wil je verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

Om op de hoogte te zijn van de datum waarop een eventuele afschakeling plaatsvindt, kan u zich bovendien inschrijven op de Be Alert-service van het crisiscentrum. Zij sturen jou dan een sms zodra bekend is dat een afschakeling misschien nodig zal zijn. Inschrijven kan via http://www.be-alert.be/nl

Energietips en meer info?

https://www.geraardsbergen.be/afschakelplan-voor-elektriciteit-hoe-zit-dat-nu