De buitenschoolse Kinderopvang ‘De Speeldoos’ zoekt jobstudenten voor de paas-, zomer-, herfst – en kerstvakantie.

Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 15.43 u.
Tijdens de paas-, zomer-, herfst en kerstvakantie zal de Buitenschoolse Kinderopvang ‘De Speeldoos’ (Kampstraat 13, Onkerzele) jobstudenten tewerkstellen, voor het begeleiden en animeren van de kinderen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:· 

  • ten minste 18 jaar zijn in 2020· 
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden).

Om aan de regelgeving van Kind en Gezin te voldoen, wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten die de studierichting 'Kinderzorg', 'Sociaal-Technische Wetenschappen', ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’, ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen', 'Kleuter- of lager onderwijs' volgen of gevolgd hebben.

Gelieve duidelijk te vermelden voor welke schoolvakantie(s) je solliciteert. 

De kandidaturen moeten, ten laatste op 28 februari 2020, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Info: Personeelsdienst: 054 43 20 62, personeelsdienst@geraardsbergen.be