Jobstudenten bij de dienst Logistiek van het Technisch Departement bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen

Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 15.45 u.
Tijdens de maanden juli, augustus en september 2020 zullen jobstudenten worden aangeworven bij de dienst Logistiek (steun bij evenementen/onderhoud stadscentrum, opruimen sluikstorten, e.d.) van het Technisch Departement.

Voorwaarden om in aanmerking te komen bij de dienst Logistiek:· 

  • ten minste 18 jaar zijn in 2020 
  • flexibel zijn (avond- en weekendwerk)
  • niet ingeschreven zijn bij de RVA (dit kan pas gebeuren nà het vakantiewerk - een verklaring op eer zal moeten ondertekend worden).· 

Gelieve duidelijk te vermelden voor welke periode je solliciteert.

De kandidaturen moeten, ten laatste op 28 februari 2020, verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de personeelsdienst, Administratief Centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Info: Personeelsdienst: 054 43 20 62, personeelsdienst@geraardsbergen.be