Ondersteuningsplan algemeen

De Coronacrisis heeft heel wat wonden geslagen in onze samenleving. Er zijn uiteraard de gezondheidsaspecten, waarbij o.a. bijna 10.000 mensen de aanval van een niets ontziend virus niet hebben overleefd. De vergrendeling van onze maatschappij was een fenomeen dat vele generaties nog nooit hebben meegemaakt en zorgde ervoor dat het sociaal en economisch leven stilviel, letterlijk en figuurlijk. Gedurende een drietal maanden liepen vele mensen wezenloos rond, vervreemd van hoe-het-vroeger-was. Ze vonden ook niet altijd hun draad en hadden het ook tussen de oren soms moeilijk. Weten en beseffen dat een dierbare overleed zonder dat men afscheid heeft kunnen nemen, blijft hangen en wellicht soms langer dat men denkt. En er zijn niet alleen gezondheidsdrama’s geweest. Ook op economische vlak is er een financiële atoombom op onze wereldbol terechtgekomen, met desastreuze gevolgen die we tot op heden nog niet volledig hebben kunnen overzien.

Heel wat overheden zijn bezig met het opmaken van ondersteuningsacties die de nodige zuurstof moeten geven om weer op gang te komen. Waarbij niet mag vergeten worden dat inactiviteit, op allerlei vlakken leidt tot sociaal-maatschappelijke verarming. Ook ons lokaal bestuur wil ondersteuningsinspanningen doen, rekening houdend met de nood aan de herinschakeling van veel activiteiten. Activiteiten die moeten leiden tot opwaardering van het dagelijks leven dat ineengestort was en die opnieuw kansen creëren voor de nabije en verre toekomst. 

Visie

  1. Steun en impulsen economie: Optimaliseren omzet middenstand, startende bedrijven, promotie stad, vrijstellingen taksen en retributies,…
  2. Verbetering van ieders welzijn: geestelijke gezondheid en sociale ongelijkheid
  3. Acties cultuur, jeugd en sport in het kader van het Vlaams Noodfonds