Online enquête

Tijdens de zomer van 2019 liep er een online enquête via het buurtnetwerk Hoplr, waarbij we onze burgers bevroegen over hoe zij willen informeren en geïnformeerd worden (de laagste trap van de participatieladder). Wat is goed en wat kan beter?

364 gezinnen namen deel aan de online enquête.