Ontmoet de nieuwe Geraardsbergse toeleider: Masud MSHO

Gepubliceerd op vrijdag 5 april 2019 12.53 u.
Wie is Masud? Wat doet een toeleider? Wat is het verschil met een babbelplusser? Hoe bereik je hem? Op al deze vragen en meer krijg je hier antwoord!

Nieuwe toeleider in diversiteit in Geraardsbergen.

Sinds enkele weken werkt Masud MSHO voor het lokaal bestuur Geraardsbergen als nieuwe toeleider in diversiteit.

Toeleiders zorgen ervoor dat inwoners van buitenlandse herkomst hun weg vinden naar scholen, diensten en organisaties gevestigd in de stad. Ze oriënteren hen, zowel online als offline, in papieren en documenten. En ook letterlijk, door mee op stap te gaan naar de juiste dienst of organisatie. Op die manier willen ze de zelfredzaamheid van hun gebruikers verhogen.

Masud is zelf een nieuwkomer met buitenlandse herkomst. Hij spreekt Arabisch, Koerdisch, Engels en zijn kennis van de Nederlandse taal verhoogt elke dag.

Je kan hem tijdens de werkuren contacteren op zijn GSM-nummer 0467 77 40 92.

Voor meer info over toeleiders in diversiteit: samenleving@geraardsbergen.be of 054 43 44 84.

Opgelet, een toeleider is geen tolk. Als scholen, diensten en organisaties in Geraardsbergen nood hebben aan iemand die enkel helpt bij het vertalen van wat er wordt gezegd tijdens een gesprek dan kunnen zij beroep doen op een Babbelplusser of op andere sociaal tolkendiensten.

Babbelplussers in Geraardsbergen, als communiceren met anderstalige gebruikers te moeilijk wordt.

Babbelplussers zijn lokale sociale tolken die organisaties kunnen ondersteunen als communiceren met hun anderstalige gebruikers anders niet mogelijk is.

Het zijn zelf anderstalige inwoners van Geraardsbergen die een korte opleiding volgden om hun tolkopdracht goed te kunnen uitvoeren. Omdat echter hun kennis van het Nederlands nog niet 100 % is kunnen ze niet ingezet worden voor moeilijke en delicate gesprekken.

De Babbelplusser assisteren ter plekke. Zij staan gratis ten dienste van scholen, diensten en organisaties gevestigd in Geraardsbergen.

Ze ondertekenen met het lokaal bestuur een vrijwilligersovereenkomst met het engagement om het beroepsgeheim te respecteren. Ze ontvangen voor hun tolkendienst een kleine forfaitaire vrijwilligersvergoeding van het lokaal bestuur Geraardsbergen.

Momenteel kan een Babbelplusser aangevraagd worden voor de volgende talen: Arabisch, Pools, Urdi en Pasjtoe.

Voor meer info of voor een aanvraag van een Babbelplusser contacteer dienst Samenleving: samenleving@geraardsbergen.be of 054 43 44 20.