Opgepast voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

Gepubliceerd op donderdag 14 november 2019 8.27 u.

De dienst Bevolking en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen een forse betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een kennelijk illegale praktijk, waarbij u zowel geld als persoonlijke gegevens afhandig worden gemaakt.

Een uittreksel uit het strafregister kan u altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst Bevolking. Dit kan online via het digitaal loket of aan het loket van de dienst Bevolking in het Administratief Centrum. Deze procedure is bovendien gratis.

De bevoegde autoriteiten stellen momenteel alles in het werk om deze praktijk te onderzoeken en stop te zetten.