Overleden (huis)dieren

Voor de ophaling van kadavers op privédomein is de eigenaar/gebruiker van het domein verantwoordelijk. Hiervoor kan je de stad niet contacteren.

Kleine dieren (bijvoorbeeld een kat of een kleine hond) mag je zelf begraven op het privédomein of laten ophalen door een dierenarts. Grotere dieren (bijvoorbeeld geiten, varkens, schapen, ...) moet je verplicht laten ophalen door Rendac.

U mag uw dier in elk geval NIET in de tuin begraven, als:

  • het gestorven is door een besmettelijke ziekte
  • het meer dan 10 kg woog
  • de grond klei- of leemachtig is

Als u uw dier in de tuin mag begraven, dan:

  • moet de put minstens een halve meter diep zijn
  • mag dat niet in een plastic of andere slecht afbreekbare verpakking
  • zijn alleen biologisch afbreekbare verpakkingen toegelaten

Het begraven van krengen of slachtafval op openbaar terrein is verboden.