Parkeerschijf gebruiken in betaalzone behalve op Shop&Go plaatsen

Gepubliceerd op maandag 22 juni 2020 8.08 u.

De parkeerautomaten zijn tijdelijk buiten werking gezet. Je moet dus de parkeerschijf correct voorleggen, indien je geparkeerd staat in de betaalzone.

Er wordt echter gemerkt dat veel inwoners hun bewonerskaart gebruiken in de betaalzone. Dit mag uiteraard niet. Tegen inbreuken hierop zal een retributie volgen.

Mensen met een bewonerskaart mogen niet gratis parkeren in de betaalzone. De bewonerskaart geldt enkel voor welbepaalde straten van de blauwe zone. Die straten werden vermeld bij het toekennen van de bewonerskaart.

Op Shop&Go-plaatsen moet je jouw parkeerschijf niet voorleggen. Zoals de borden vermelden kan je er gratis maximaal 30 minuten parkeren tussen 9 en 18 uur.