Update crisiscentrum van de Vlaamse overheid 24 maart

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 15.32 u.
Hieronder vindt u meer info over: 
  • Vignet voor grensarbeiders vitale sectoren /cruciale beroepen (Nederland) 
  • Meertalige informatie over het coronavirus 
  • Voorwaarden livestreaming religieuze diensten 
  • Ministerieel besluit 23 maart 2020 
  • Richtlijnen onderzoekers Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
  • Schakelzorg 
  • Familiaal geweld en 1712 
  • Oplaadpunten budgetmeters 

Vignet voor grensarbeiders vitale sectoren /cruciale beroepen (Nederland) 

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen nu een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan alleen door hen worden gebruikt. Alle informatie en het vignet vindt u op de website van het Nationaal Crisiscentrum 

Meertalige informatie over het coronavirus

De Vlaamse overheid en het Nationaal Crisiscentrum hebben afspraken gemaakt om de informatie over het coronavirus te vertalen in meerdere talen. De meertalige informatie over het coronavirus staat verzameld op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering en de website Info-coronavirus. Het is aangewezen dat Vlaamse steden en gemeenten informatie over het coronavirus ook in andere nuttige talen naast de bestuurstaal verspreiden, daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn. Dat geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus. 

Bekijk het volledige bericht op de website lokaalbestuur.vlaanderen.be 

Strikte voorwaarden livestreaming religieuze diensten 

Alle eredienstactiviteiten zijn verboden tot en met 5 april. Ook voor de livestreaming van een dienst gelden strikte voorwaarden, zowel voor het uitzenden als het bekijken van de livestream. Lees de voorwaarden op de website van lokaalbestuur.vlaanderen.be 

En verder

 

Overzicht andere nieuwsberichten

Op de webpagina's met de communicatie van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid vindt u ook nog: