Pensioendienst ambtenarenpensioenen

Gezien de COVID-19 pandemie is de dienstverlening mogelijk aangepast. U informeert zich best vooraf bij de betreffende organisatie.

De dienst staat in voor de behandeling van de pensioenaanvragen van de vast benoemde (statutaire) personeelsleden van de openbare sector.

Hoe aanvragen

De dienst houdt maandelijks een zitdag in het sociaal huis:

  • elke eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur
  • een afspraak maken is niet nodig

Meer info

Met vragen omtrent uw pensioen kan u bellen naar het gratis nummer 1765.

Met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u inloggen op mypension.be

www.sfpd.fgov.be/nl