Pensioendienst werknemerspensioenen

Gezien de COVID-19 pandemie is de dienstverlening mogelijk aangepast. U informeert zich best vooraf bij de betreffende organisatie.

De pensioendienst werknemerspensioenen behandelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van:

  • werknemerspensioenen
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De pensioendienst werknemerspensioenen zorgt eveneens voor de betaling van de pensioenen van zelfstandigen. De pensioenaanvraag voor zelfstandigen dient echter bij de dienst RSVZ te gebeuren.

Hoe aanvragen

De dienst houdt maandelijks een zitdag in het sociaal huis:

  • elke eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 15.30 uur 
  • een afspraak maken is niet nodig

Meer info

Met vragen omtrent uw pensioen kan u bellen naar het gratis nummer 1765.

Met uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer kan u inloggen op mypension.be

www.sfpd.fgov.be/nl