Personenbelasting

Inwoners van Geraardsbergen die niet BTW-aangifteplichtig zijn, vallen sedert 01.07.2016 voor de behandeling van hun dossiers in de personenbelasting onder de bevoegdheid van ..;

 Particulieren Beheer Dendermonde Team 7

 Heilig Hartplein 35

 9620 Zottegem

 0257/771.30 – p.denderm.team7@minfin.fed.be

Anderzijds vallen de inwoners van Geraardsbergen die wel BTW-aangifteplichtig zijn, sedert 01.07.2016 voor de behandeling van hun dossiers in de personenbelasting onder de bevoegdheid van …

 KMO Beheer Aalst Team 5

 Abdijstraat 8

 9500 Geraardsbergen

 0257/610.40 – kmo.aalst.team5@minfin.fed.be

 

Als gevolg van deze hervorming heeft de oude controle personenbelasting Geraardsbergen 1 opgehouden te bestaan en is deze overgegaan in de voornoemde nieuwe diensten.