Politiebesluit captatieverbod

Gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020 17.56 u.

Gelieve in bijlage het politiebesluit met de uitvaardiging van captatieverboden te vinden.

Het gaat om een captatieverbod op ecologisch zeer kwetsbare kleine waterlopen, alsook over deze waterlopen waar de waarden onder de voorafgaandelijk bepaalde drempels zaten.

Onderaan het politiebesluit vindt u ook kaartmateriaal van de stroomgebieden die onder het captatieverbod vallen alsook een overzichtskaart, waar in het rood die waterlopen zijn aangeduid waarop het politiebesluit betrekking heeft.