Politiebesluit captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Gepubliceerd op vrijdag 11 oktober 2019 13.11 u.
De waterkwaliteit in verschillende waterlopen is nog steeds slecht door de aanhoudende droogte. Ondanks de recente regenbuien is het waterpeil nog steeds zeer laag voor sommige waterlopen. Hierom besliste de provinciegouverneur om een captatieverbod in te stellen bij verschillende waterlopen.

De provinciegouverneur heeft in verschillende onbevaarbare waterlopen een captatieverbod uitgevaardigd dat in werking treedt vanaf 12 oktober 2019.

Voor de waterlopen die in onze gemeente stromen is het verboden water te capteren uit:

  • Stroomgebied van de Parkbosbeek (waterloop nr. 05162) en de Kakebeek (waterloop nr. 05163) te Herzele, Lierde en Geraardsbergen
  • Stroomgebied van de Mark (waterlooop nr. 05215) te Geraardsbergen en Ninove
  • Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek - Terkleppebeek (waterloop nr. 05197) te Brakel en Geraardsbergen

Bij onze directe buurtgemeentes is er een captatieverbod van kracht in:

  • Stroomgebied van de bovenloop van de Molenbeek (waterloop nr. 05160) en de Remistebeek (OS5168) te Brakel en Lierde
  • Stroomgebied van de Berchembosbeek (waterloop nr. 05105)

Het volledige overzicht van alle waterlopen waar een captatieverbod van toepassing is, kan je hieronder downloaden. Je vindt er ook extra uitleg over het captatieverbod.

Voor vee is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen wel toegelaten.