2. Praten over eenzaamheid

Praten over eenzaamheid is niet vanzelfsprekend want het blijft een taboe. Het kan confronterend zijn om daar direct naar te vragen. Neem je tijd om actief te luisteren, pas dan zal de eenzaamheid een plek krijgen binnen het gesprek. Het is niet nodig om direct te problematiseren, iedereen is wel eens eenzaam. 

Als je eenzaamheid bespreekbaar wilt maken, zijn er manieren om het gesprek makkelijker te laten verlopen:

  • Houding: ‘Wees een OEN' (open, eerlijk en nieuwsgierig)
  • Technieken: 
    • LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen)
    • OMA (Oplossingen, Meningen en Adviezen)
    • NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) 

Er bestaan heel wat websites waar je informatie vindt over 'praten over eenzaamheid':