Conformiteitsattest huurwoningen

Vanaf 1 januari 2017 hebt u een conformiteitsattest nodig om uw woning te verhuren.

U krijgt een conformiteitsattest wanneer uw woning of kamer voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Overheid. Het attest laat dus zien dat u als goede huisbaas een kwaliteitsvolle woning voorziet voor uw huurder.

Voor wie

Het conformiteitsattest treedt niet voor iedereen op hetzelfde moment in.

  • Vanaf 1 januari 2017 moet u voor iedere nieuwe verhuring, te huur stelling of ter beschikking stelling op het hele grondgebied van Geraardsbergen over een geldig conformiteitsattest beschikken voor u mag verhuren.
  • Is je woning reeds voor 1 januari 2017 verhuurd, dan gebeurt het proces in fases.
    • Verhuurt u een woning of stelt u een woning ter beschikking in het centrum van Geraardsbergen? Dan moet u voor 1 januari 2019 over een conformiteitsattest beschikken.
    • Verhuurt u een woning in Nederboelare, Overboelare of Onkerzele? Dan moet u voor 1 januari 2020 een conformiteitsattest hebben.
    • Verhuurt u een woning in een andere deelgemeente? Dan hebt u nog tijd tot 1 januari 2021 om een attest te verkrijgen.

 Als u niet tijdig een attest aanvraagt, krijgt u een GAS-boete.

Hoe aanvragen

Het attest vraagt u aan door middel van onderstaand aanvraagformulier (per brief of per e-mail) bij de dienst Wonen. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar onze partner Goed Wonen vzw. Goed Wonen vzw maakt dan zo snel mogelijk een afspraak om uw woning te controleren. Als uw woning voldoet aan de kwaliteitsnormen krijgt u een conformiteitsattest. Afhankelijk van het puntenaantal dat uw woning scoort, is uw attest vijf of tien jaar geldig.

Kostprijs

Er is een retributie vastgesteld op de aanvraag van een conformiteitsattest van 90 euro. Wanneer het conformiteitsattest kan afgeleverd worden binnen de wettelijke termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de aanvraagdatum, zal 45 euro worden terugbetaald aan de aanvrager.

Uitzonderingen

Nieuwe woningen worden na de eerste ingebruikname 15 jaar vrijgesteld van dit reglement.

Wat meebrengen

  • Huurcontract, al dan niet geregistreerd
  • EPC