Inname openbaar domein

Maak een afspraak

Inname openbaar domein

Als u bouwt, verbouwt of verhuist neemt u soms een deel van de openbare weg in om een container, een steiger, een bouwkraan,... te plaatsen. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen.

Hoe aanvragen

U vraagt de toelating voor een inname van het openbaar domein tijdig aan via onderstaand formulier. 

Volgende gegevens zijn nodig om een vergunning te kunnen opmaken:

  • naam en voornaam van de aanvrager,
  • rijksregisternummer van de aanvrager,
  • adres van de aanvrager,
  • telefoon of gsm-nummer,
  • e-mailadres,
  • adres van de inname openbaar domein,
  • nodige oppervlakte,
  • periode van de inname openbaar domein,
  • duidelijke omschrijving van waarvoor de inname dient te gebeuren.

Kostprijs

De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname.

U betaalt 0.5 euro per m² en per dag. Er geldt telkens een minimumbelasting van € 20.

Moet de straat afgesloten worden voor het uitvoeren van de werken, dan betaalt u € 100 per dag. 

De parkeerverbodsborden kunnen afgehaald worden in het stadsmagazijn, Gaverstraat 17. Indien u de borden wenst te laten leveren, wordt een vervoerskost van € 60 aangerekend.