Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kan betalen, kan u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Het OCMW stelt u in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Hoe aanvragen

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Huurcontract
  • Bewijs van inkomsten, uitgaven en schulden
  • Rekeningnummer
  • Originele factuur van de ziekenfondsbijdrage