Vastgoedinformatie

De stad is verplicht om bij elke aankoop van een onroerend goed de aanvragende notaris/makelaar de nodige informatie betreffende het betrokken kadastraal perceel te verstrekken (bestemming volgens gewestplan, rooilijn, voetwegen, bodem, riolering,...).

Voor wie

Iedereen kan de vastgoedinformatie van een perceel aanvragen, in de eerste plaats zijn het vooral notarissen en immobiliënkantoren die deze info nodig hebben.

Hoe aanvragen

Enkel via mail naar vastgoedinfo@geraardsbergen.be

Kostprijs

50 euro per kadastraal perceel.

Afhandeling

Het document wordt enkel nog digitaal (pdf) via mail aangeleverd.