Jij beslist over de toekomst van 'Den Bleek'

Er waren eens… heel veel ideeën!

Vorige zomer werd de input gevraagd van al onze burgers om Den bleek een nieuwe invulling te geven.

Al jullie ideeën werden verzameld door het regionaal landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Er werd een kerngroep opgericht, een groep van burgers die samen aan de slag gaan met de ideeën van burgers, actiegroepen, buurtbewoners, enz.

Het is de taak van de kerngroep om al die ideeën te vertalen in een ontwerp. met als randvoorwaarden dat de uitbating van het zwembad niet langer tot de mogelijkheden behoort en dat er zoveel mogelijk grond wordt teruggegeven aan het water (den bleek is en blijft overstromingsgebied). Tijdens de verschillende kerngroepen werden er clusters gemaakt van de ideeën die tot hetzelfde thema behoren. Die clusters vormen de basis waarmee concepten uitgewerkt werden. Het zijn de volgende concepten die het voorontwerp bepaalden:

  • Water
  • Mobiliteit en toegankelijkheid
  • Natuur
  • Stadslandbouw
  • Ontmoeten
  • Sport en spel

Geraardsbergen breekt uit!

De site van Den Bleek komt in aanmerking voor onthardingssubsidie van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Met deze middelen kunnen we deze plek nabij de Dender ontharden en een natuurlijke, groene invulling geven

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-breekt-uit-homepagina

Het voorontwerp!

Het plan dat vandaag op tafel ligt is een conceptplan. Het visualiseert de ideeën op papier. Het is geen definitief plan maar een werkdocument. Het conceptplan dient om het debat aan te gaan tussen de leden van de kerngroep, om samen de hoofdlijnen uit te zetten. Deze discussie op dit moment nog volop lopende. Het is nu aan de kerngroep om een gedragen voorontwerp te ontwikkelen dat op een publieksmoment zal voorgesteld worden aan onze burgers.

Publieksmoment

De kerngroep werkt ondertussen aan de organisatie van het publieksmoment.

Tijdens het publieksmoment , stelt de kerngroep graag het plan aan jullie voor, waarna we graag met jullie in dialoog gaan. Met de gekregen feedback gaan we opnieuw aan de slag om van het voorontwerp een sterker en breed gedragen definitief plan te maken.

Als bijlage: presentatie wat aangepast met meer uitleg + interactieve kaart

Het voorontwerp zal in hoge resolutie op de website van RLVA te bekijken zijn en dit op volgende link: https://www.rlva.be/den-bleek-geraardsbergen-participatietraject