Jij beslist over de toekomst van 'Den Bleek'

17/10/2019

Het lokaal bestuur wil de unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het participatietraject voor de herbestemming van de site Den Bleek startte eind juni.

Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en ouderenvoorzieningen werden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze groene site. Maar liefst 334 Geraardsbergenaars dienden tijdens de voorbije zomermaanden een idee en/of plan in voor de herbestemming van site Den Bleek. De grote interesse geeft duidelijk weer dat vele Geraardsbergenaren bekommerd zijn om Den Bleek en graag constructief willen nadenken over de invulling van deze site.

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) heeft deze ideeën verwerkt en telde 1459 ideeën die tezamen 170 concrete voorstellen vormen. Er werd ook een oproep gedaan voor de oprichting van een kerngroep. Een kerngroep is een sturend orgaan, bestaande uit een groep geëngageerde burgers, die instaan voor de herbestemming van site Den Bleek.

RLVA heeft 11 actorengroepen samengesteld op basis van de ingediende kandidaturen én op basis van de vertegenwoordiging van absoluut noodzakelijke actoren.

 • o Jeugd
 • o Senioren
 • o Actiecomité “Den Dok Blijft”
 • o Sociale cohesie en samenleving
 • o Buurt en burgers 1
 • o Buurt en burgers 2
 • o School en educatie
 • o Cultuur en erfgoed
 • o Natuur, milieu en klimaat
 • o Sport en recreatie
 • o Samenhorigheid en evenementen

De samengestelde kerngroep van 11 personen komt voor de eerste keer samen op dinsdagavond 29 oktober. In partnerschap met het RLVA zal de kerngroep bepalen welke ideeën verder vorm zullen krijgen.

De kerngroep heeft als taak de ideeën van de burger verder uit te werken in de vorm van een voorontwerp. Deze voorontwerpen en het uiteindelijk definitief ontwerp kunnen jullie vanaf deze pagina downloaden, van zodra deze beschikbaar zijn.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Bezorg ze vrijblijvend aan RLVA via denbleek@rlva.be.

Meer info vind je op www.rlva.be/den-bleek-geraardsbergen-participatietraject

05/07/2019

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werken samen aan een nieuwe, groene invulling voor Den Bleek.

Het lokaal bestuur wil deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige en recreatieve ontspannings-, sport-, speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren, ouderenvoorzieningen enzovoort worden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze unieke groene site

Op 22 juni 2019 werd het startschot gegeven van een groot participatietraject om de nieuwe invulling van de site te bepalen. Dit traject wordt begeleid door RLVA. Na het verwerken van alle gegevens zal er een kerngroep worden opgericht. De kerngroep zal maandelijks samen komen en heeft als opdracht om tegen maart 2020 mee vorm te geven aan een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van Den Bleek. 

28 kandidaturen voor de kerngroep Den Bleek – Geraardsbergen.

Maar liefst 28 kandidaten hebben zich gedurende de afgelopen zomermaanden kandidaat gesteld om te zetelen in de kerngroep betreffende de herbestemming van Den Bleek in Geraardsbergen.

Het lokaal bestuur wil deze unieke plek aan de Dender behouden als een laagdrempelige ontspannings-, sport-, speel-, en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren en ouderenvoorzieningen werden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van deze groene site. De grote interesse geeft duidelijk weer dat menig Geraardsbergenaar bekommert is om Den Bleek en graag constructief wilt nadenken over de invulling van deze site.

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) zal het participatietraject begeleiden en via enkele voorontwerpen tot een breed gedragen definitief ontwerp komen. Om de werkbaarheid van de kerngroep te garanderen, streeft RLVA naar 10 kerngroepleden. Daarnaast tracht RLVA een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle relevante actoren te voorzien. Een kandidaat kan echter meerdere actoren vertegenwoordigen. Het is op basis daarvan dat RLVA een keuze zal maken wie er in de kerngroep kan zetelen.

Van de kerngroepleden wordt op hun beurt verwacht dat zij open communiceren naar hun achterban en de verzamelde feedback terugkoppelen op de eerstvolgende kerngroep. Ook wordt er na elk kerngroepoverleg een verslag openbaar gemaakt.

Het project wordt gesubsidieerd d.m.v. de onthardingssubsidie door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons steeds bereiken via denbleek@rlva.be