Afwijking op de wekelijkse rustdag/verplichte sluitingsuren

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag, een ononderbroken periode van 24 uur die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maand op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 uur of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Aangifte van de wekelijkse rustdag bij de gemeente is niet meer vereist.

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor al de exploitanten van wie de ambachts- of handelsinrichting gelegen is op grondgebied van de stad Geraardsbergen. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan (wet betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening d.d. 10 november 2006 artikel 15).

Het college van burgemeester en schepenen keurde voor 2022 volgende afwijkingen goed op de wekelijkse rustdag en de avondsluiting voor alle handelaars op het ganse grondgebied van de stad. De weken bevattende:

 1. zondag 2 januari 2022: solden winter
 2. zondag 9 januari 2022: solden winter
 3. zondag 27 maart 2022: lente opendeur
 4. zondag 26 juni 2022: braderie
 5. zondag 3 juli 2022: solden zomer
 6. zondag 2 oktober 2022: herfst-opendeur en weekend van de klant
 7. zondag 30 oktober 2022: shopping weekend Allerheiligen
 8. zondag 6 november 2022: herfstvakantie
 9. zondag 13 november 2022: Sinterklaas-Sint-Maarten
 10. zondag 20 november 2022: Sinterklaas-Sint-Maarten
 11. zondag 27 november 2022: Sinterklaas
 12. zondag 4 december 2022: eindejaarshopping
 13. zondag 11 december 2022: eindejaarshopping
 14. zondag 18 december 2022: eindejaarshopping
 15. zondag 25 december 2022: eindejaarshopping

Voor 2023:

 • 8 januari 2023: solden winter
 • 26 maart 2023: lente opendeur
 • 25 juni 2023: braderie
 • 2 juli 2023: solden zomer
 • 1 oktober 2023: weekend van de klant
 • 3 december 2023: eindejaarsshopping
 • 10 december 2023: eindejaarsshopping
 • 17 december 2023: eindejaarsshopping
 • 24 december 2023: eindejaarsshopping
 • 31 december 2023: eindejaarsshopping