Heb jij recht op maatschappelijke hulp tijdens corona

Tijdens de coronacrisis hebben de federale en Vlaamse regering budgetten vrijgemaakt om OCMW's toe te laten noodzakelijke hulpverlening toe te kennen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
De sociale gevolgen van de crisis laten zich reeds voelen op het vlak van aanvragen voor sociale hulp bij de OCMW’s. De kans is groot dat deze in de komende maanden nog zullen toenemen. Kwetsbare groepen zijn bijzonder blootgesteld aan het risico om in armoede te belanden en de geleidelijke opheffing van de tijdelijke maatregelen op het niveau van de sociale zekerheid zullen ertoe leiden dat veel mensen bij de sociale hulp zullen terechtkomen. 

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen heeft een plan uitgewerkt om ondersteuning te bieden aan deze personen die extra hebben geleden en lijden onder de coronacrisis.

Kom je in aanmerking?

Iedereen die onder de coronacrisis lijdt, kan een aanvraag indienen.

Aan de hand van een sociaal onderzoek wordt bekeken wat voor jou de meest passende hulp kan zijn.

We doen een sociaal en financieel onderzoek waarbij je de rekeninguittreksels van alle lopende rekeningen van de laatste 3 maanden bezorgt.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan elke werkdag tussen 8.30 en 12u telefonisch contact opnemen met onze dienst "vraagverduidelijking" op het gratis nummer 0800 16 21 6.