Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt,
  • of op het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is,
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding,
  • of er op het goed een voorkooprecht rust,
  • ...

Voor wie

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Hoe aanvragen

U kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen door een document met vermelding van de percelen waarover u een uittreksel wenst:

  • te bezorgen aan de dienst Openbare werken, stedenbouwkundige uittreksels, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen,
  • te mailen naar vastgoedinfo@geraardsbergen.be.

Kostprijs

50 euro per kadastraal perceel bij aanvraag via e-loket en 75 euro voor aanvragen via post en mail.

Afhandeling

U krijgt het uittreksel via mail toegestuurd, dit duurt ongeveer 30 dagen. Na de aflevering van het uittreksel krijgt u een factuur toegestuurd voor de betaling.