Verkiezingen - Stemmen

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Europese verkiezingen: Europees Parlement
 2. Federale verkiezingen: Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. Vlaamse verkiezingen: Vlaams Parlement
 4. Provinciale verkiezingen: Provincieraad
 5. Gemeenteverkiezingen: Gemeenteraad.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor wie

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen,
 • niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Geraardsbergen, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

Hoe aanvragen

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aanmelden in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen, moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijst. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij ook verplicht te stemmen.

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u een volmacht geven aan een andere kiezer.

Wat meebrengen

 • Oproepingsbrief.
 • Identiteitskaart.

Indien u niet meer in het bezit bent van deze documenten dan kan u de dag van de verkiezing terecht bij de dienst bevolking in het administratief centrum (Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen). Deze dienst zal op verkiezingsdag uitzonderlijk geopend zijn van 8 tot 12 uur. 

U kan de volgende documenten afhalen:

 • Attest van verlies van identiteitskaart
 • Duplicaat van oproepingsbrief
 • Volmachtformulier