Exploitatievergunning voor de horeca

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk een horeca-zaak open te houden. Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-zaak een exploitatievergunning hebben.

Het moraliteitsattest of de drankvergunning van de uitbater wordt verwerkt in de exploitatievergunning. Indien er bijkomende mensen mee zullen bedienen dan dient men voor elk individu een moraliteitsattest aan te vragen via het invulformulier moraliteitsattest.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden voor u uw zaak wilt openen.

Je hebt twee mogelijkheden om een exploitatievergunning aan te vragen:

1) Via het digitaal horecaloket: www.mijnhoreca.be 

2) via het invulformulier op deze website.