Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende,
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend),
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,...

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Meer info

Meer informatie vindt u in de brochure of op volgende website.

http://www.expertisepuntmantelzorg.be