Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende,
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend),
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,...

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan.

OPGELET!

In 2019 wordt de mantelzorgpremie hervormd ten voordele van de inwoners met de hoogste zorgnood. In het stadsmagazine van juni 2019 zal wordt u geïnformeerd over de aangepaste voorwaarden en aanvraagprocedure.

Meer info

Meer informatie vindt u in de brochure of op volgende website.

http://www.expertisepuntmantelzorg.be