Mantelzorgpremie

Zonder mantelzorg is het voor de zorgbehoevende vaak onmogelijk om in een thuissituatie te wonen. Het lokaal bestuur wil daarom mantelzorgers ondersteunen. De vernieuwde mantelzorgpremie ondersteunt mantelzorgers die personen ondersteunen die de meeste zorg nodig hebben.

De belangrijkste bepalingen voor de mantelzorger zijn:

  • Je bent een echte vrijwilliger.
  • Je bent minstens 18 jaar oud.
  • Je woont in Geraardsbergen.
  • Je helpt de zorgbehoevende persoon op regelmatige basis.

De belangrijkste bepalingen voor de zorgbehoevende persoon zijn:

  • Ouder dan 21 jaar? Dan is er een attest nodig van de FOD Sociale Zekerheid waarbij deze op de schaal van verminderde zelfredzaamheid minstens vijftien punten scoort.
  • Jonger dan 21 jaar? Een attest op basis van het driepijlersysteem met een score van minstens achttien.
  • De zorgbehoevende is woonachtig in Geraardsbergen.
  • Leeft inwonend of zelfstandig, in een thuissituatie.
  • Woont niet in een door Vlaanderen erkende woon – of zorginstelling.
  • Per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorgpremie worden aangevraagd.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie?

Het subsidiebedrag van de mantelzorgpremie bedraagt 25 euro per maand waarin de zorgbehoevende minstens 16 dagen in een thuissituatie verbleef. Deze maanden kunnen worden aangeduid op het aanvraagformulier.

Hoe aanvragen

 

Hoe kan de mantelzorgpremie worden aangevraagd?

Dien het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in, samen met het attest van de FOD Sociale Zekerheid of het attest op basis van het driepijlersysteem. De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar. De aanvraag voor 2019 kan dus worden ingediend tussen 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020. Het aanvraagformulier (met bijhorende documenten) kan je verzenden naar samenleving@geraardsbergen.be of opsturen naar Lokaal Bestuur Geraardsbergen, Dienst Samenleving, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie zal op de website terug te vinden zijn vanaf oktober 2019.

Meer info

Meer informatie vindt u in de brochure of op volgende website.

http://www.expertisepuntmantelzorg.be