Bij-vriendelijke gemeente

Op initiatief van de Milieuraad werd in 2015 een werkgroep 'bij-vriendelijke gemeente' opgericht en heeft de stad het charter van 'bij-vriendelijke gemeente' ondertekend.

Er werd een actieplan opgemaakt. Het sensibiliseren van de inwoners is daarin een belangrijk aandachtspunt. Het stadsbestuur zaait reeds meerdere jaren bij-vriendelijke zaadmengsels in en kiest bij nieuwe aanplantingen voor bij-vriendelijke bomen en struiken.