Bijvriendelijke gemeente

Op initiatief van de Milieuraad werd in 2015 een werkgroep 'bijvriendelijke gemeente' opgericht en heeft de stad het charter van 'bijvriendelijke gemeente' ondertekend.

Er werd een actieplan opgemaakt. Het sensibiliseren van de inwoners is daarin een belangrijk aandachtspunt. Het stadsbestuur zaait reeds meerdere jaren bijvriendelijke zaadmengsels in en kiest bij nieuwe aanplantingen voor bijvriendelijke bomen en struiken.