Drugsbeleid

We streven naar een drugsarme stad, waarbij getracht wordt om de negatieve gevolgen van zowel de legale als illegale genotsmiddelen te beperken. De aanpak kadert in een breder welzijns-, gezondheids- en veiligheidsbeleid, waarbij actoren zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Acties

  • De problematiek in kaart brengen.
  • Inzetten op preventie.
  • Inzetten op vroeginterventie.
  • Inzetten op voldoende en deskundige begeleidingsmogelijkheden.
  • Drugsbeleid inbedden in een breder gezondheidsbeleid.
  • Zorgen voor een veilige en leefbare stad.

U kan hierover meer lezen in onderstaand drugsbeleidsplan.