Flankerend onderwijs

We streven naar een stad waarbij kinderen in het onderwijs gelijke kansen krijgen. Daarbij nemen we onze regierol op en stellen we ons faciliterend, ondersteund en aanvullend op. De acties die worden uitgevoerd binnen het flankerend onderwijsbeleid vallen onder de 2 Vlaamse beleidsprioriteiten.

Acties

Het opzetten van actieplannen, in samenwerking met lokalen actoren, die gericht zijn opĀ één of meerdere doelstellingen met betrekking tot:

  • gelijke onderwijskansen,
  • kleuterparticipatie,
  • spijbelen,
  • probleemgedrag op school,
  • ongekwalificeerde uitstroom,
  • taalstimulering Standaard Nederlands,
  • betrokkenheid ouders en omgeving,
  • informeren over studiekeuze en technische beroepen.

Het opzetten van actieplannen die gericht zijn op de aanpak van de
capaciteitsproblematiek, in samenwerking met lokale actoren.