Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

U doet aan ambulante handel als u producten of diensten wilt verkopen buiten de vestigingsplaats(en) van uw onderneming. Om op die manier uw producten of diensten aan de man te brengen, hebt u een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' (leurkaart) nodig.

Voorwaarden

Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen die langs de openbare weg liggen.

  Er zijn drie soorten leurkaarten.

  • De machtiging als werkgever
  • De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
  • De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen ten huize van de consument inbegrepen)

  De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels. Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen leurkaart nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de leurkaart niet van toepassing.

  Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

  Hoe aanvragen

  U vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

  Kostprijs

  • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
  • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.