Afvalkalender

In de afvalkalender kan u opvolgen wanneer de gele huisvuilzakken, PMD, papier en glas, GFT, grofvuil en snoeihout worden opgehaald. De afvalkalender wordt gratis huis-aan-huis verdeeld.

Indien u geen exemplaar gekregen hebt, kan u de kalender opvragen bij Ilva. 

U kan de afvalkalender ook raadplegen via http://www.ilva.be/