Reglement voor hinderpremie in het kader van COVID 19

Voor wie

Verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad, kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

De kosten die in aanmerking komen betreffen voorschotten of facturen voor sprekers, artiesten, zaal, promotiemateriaal, … die niet konden worden teruggevorderd. Om in aanmerking te komen, moet de afgelasting het gevolg geweest zijn van het veranderen van de code waardoor de activiteit niet meer mocht doorgaan of door een uitbraak van corona binnen de organisatie.

Deze kosten kunnen voor 100 % worden ingebracht, met een plafond van 500 euro per vereniging.

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier, volledig ingevuld, vóór 1 februari 2021 indienen bij de Cultuurdienst, Stadhuis, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen (via Toeristisch Infokantoor Visit Geraardsbergen) – cultuur@geraardsbergen.be Kan ook via het Thuisloket op deze website. De aanvraag bevat de nodige stukken (bv. contract, antwoord van de leverancier, een gedrukte affiche, …).

Afhandeling

De Cultuurdienst bereidt de dossiers voor en legt ze voor aan de Raad van Bestuur van de Cultuurraad. Hij beoordeelt deze dossiers en doet vóór 1 maart een voorstel van premies aan het college van burgemeester en schepenen, dat uiteindelijk beslist. De Cultuurdienst zorgt er vervolgens voor dat deze bedragen vóór juli 2021 uitbetaald worden.