Renovatie handelspanden kernwinkelgebied

Wegens het grote succes moeten wij u spijtig genoeg meedelen dat de subsidietoelage van uw project niet kan goedgekeurd worden wegens uitputting van het goedgekeurde krediet van de subsidietoelage voor renovatie van handelspanden te Geraardsbergen. Het budget in de stadsbegroting is overschreden.

Er kunnen geen aanvraagformulier ingediend worden voor een renovatietoelage van handelspanden te Geraardsbergen.