Retributiereglement voor de inzameling van afval - geldig vanaf 1 januari 2020