#SamenGeraardsbergen

Wat?

#samengeraardsbergen is nieuwe participatiewegen verkennen maar ook de weg vervolgen die de stad heeft afgelegd. 

Geraardsbergen wil actief inzetten op het samen zoeken naar antwoorden op twee uitdagingen:

  • Hoe organiseren we onze beleidsparticipatie?
  • Hoe kan de stad stimulerend en ondersteunend werken ten aanzien van burgerinitiatieven (burgerparticipatie)?

Waarom?

Advies-, dorps- en wijkraden zijn belangrijke sleutels bij het organiseren van onze participatie. We willen de goede voorbeelden tussen adviesraden en bewonersplatformen delen en nadenken hoe we samen kunnen inspelen op actuele en toekomstige noden en vraagstukken. Niet alleen binnen een advies-, wijk- of dorpsraden, maar ook door cross-overs te organiseren met burgers.

 Hoe?

"Participatie" wordt een onderdeel van onze organisatiestructuur, het moet zich nestelen in het DNA van onze stadsorganisatie. 

Hier komt het project dat we #samengeraardsbergen doopten in de kijker.

Het project wordt begeleid door Schakel. Schakel bouwt, ondersteunt en faciliteert lokale cocreatieve partnerschappen vanuit uitdagingen. 

Meer info over ons traject kan je downloaden in de bijlagen.

 Doel?

Ons doel is duidelijk: beleid maak je niet alleen, beleid maak je samen! De weg ernaartoe stippelen we ook graag samen met jullie uit.

 

Nieuwe horizon!

We organiseerden, net voor de zomer, acht thematische denkmomenten waarbij iedere burger de kans kreeg om samen de horizon uit te zetten over de toekomst van onze stad.

Tijdens de zomervakantie wordt van alle acht denkmomenten de gedeelde prioriteiten verzameld. Begin september worden deze prioriteiten, in functie van het meerjarenplan, overgemaakt aan onze burgers en het bestuur.

Hoe we ons participatiemodel vormgeven, waar 'praten' en 'doen' elkaar afwisselen en versterken waar er ruimte is voor initiatieven vanonderuit willen we realiseren door debat op niveau van burger, dorps-, wijk-,en adviesraden samen met het lokaal bestuur. 

Tijdens onze toekomsttafel is onze eerst uitdaging 'praten en doen' met elkaar combineren, we versterken het gemeenschapsgevoel om zo een een beter beleid te voeren en een draagvlak creëren voor ons project #samengeraardsbergen.

Hierbij nemen meer Geraardsbergenaren het actief burgerschap op zich.

 

Doe je mee?

Schrijf in voor onze toekomsttafel op dinsdag 17 september om 19.30 uur in JC De Spiraal via samenleving@geraardsbergen.be